Bränditarinan ja brändilupauksen sisäinen mysteeri

06.04.2020

Mikä on se uniikki hyöty tai merkitys asiakkaalle, jonka hän juuri meidän brändimme kautta saa? Onko yrityksesi henkilöstö tietoinen brändilupauksesta, jonka brändimme viestii, tai pitäisi viestiä, asiakkaalle? Kykeneekö henkilökuntasi työssään täyttämään, tai jopa ylittämään, tämän asiakkaalle annetun brändilupauksen?

Taloa ei voi rakentaa epävakaiden perustusten varaan. Myöskään bränditarinan ulkoista jalkautusta - bränditarinan viemistä esimerkiksi asiakkaiden tietoisuuteen - ei voi toteuttaa onnistuneesti, mikäli bränditarinan sisäinen jalkautus on jäänyt yrityksessä puutteelliseksi. Perustukset on siis oltava kunnossa myös bränditarinaa jalkautettaessa.

Brändi sisältää aina asiakkaalle annetun lupauksen - brändilupauksen. Yrityksen henkilökunta on kuitenkin kykenemätön täyttämään tämän asiakkaalle annetun brändilupauksen, mikäli lupaus on heille itselleen epäselvä. Tilanne on yritykselle ja brändille vaarallinen, sillä kuten varmasti kaikki tiedämme, lupaamatta jättämistä vaarallisempia ovat vain katteettomat lupaukset. Bränditarinan sisäisen jalkautuksen avulla päästään implementoimaan brändilupaus ja sen täyttämisen tuomat vaatimukset syvälle henkilöstön selkärankaan. Näin henkilöstö kykenee työssään paitsi täyttämään, mutta ehkä jopa ylittämään asiakkaalle annetun brändilupauksen.

Kuinka bränditarina sitten tulisi viestiä yrityksen tärkeimmälle kohderyhmälle ja resurssille - omalle henkilöstölle - jotta asiakkaalle annettu brändilupaus kyettäisiin vähintäänkin täyttämään? Vastauksessa päästään käsiksi monipuolisesti sisäisen viestinnän ja sisäisen markkinoinnin saloihin. Katse siis käännetään kohti työntekijöitä, ja koko jalkautusprosessi katsotaan heidän silmälasiensa läpi ja heidän tarpeidensa kautta. Kuinka oman henkilöstömme on mahdollista toimia siten, että brändilupauksen täyttäminen mahdollistuu? Palataan tähän asiaan tarkemmin seuraavassa blogitekstissä.