Rekisteriseloste

TIETOSUOJALUPAUS

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen lupaus vastuullisesta tietojen käsittelystä. Laadittu 8.4.2021.

1. Rekisterin nimi

maaritkokkonen.fi-verkkopalvelun käyttäjä- ja asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Maarit Kokkonen (maarit@maaritkokkonen.fi)

3. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu tai sopimus rekisterinpitäjän ja asiakkaan välillä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: laskutuksen, asiakassuhteen ja sopimuksellisten velvoitteiden hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, mainonnan kohdentaminen omissa ja kolmansien osapuolten verkkopalveluissa, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yrityksen nimi ja y-tunnus sekä laskutustiedot, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

5. Tietojen vastaanottajat

Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit.

Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat.

Viranomaiset lain edellyttämänä.

6. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakkaita koskevia tietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti koko asiakassuhteen keston ajan sekä korkeintaan viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytämme kunnes et enää halua markkinointiviestejä tai korkeintaan viisi (5) vuotta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sinun oikeutesi:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjälle.

EVÄSTEKÄYTÄNNÖT

Sivustolla käytetään evästeitä ("cookies"), joka on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustolla.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

- vierailijan IP-osoite

- vierailun ajankohta

- selatut sivut ja sivujen katseluajat

- vierailijan selain

Sinun oikeutesi:

Sivustolla vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

GOOGLE ANALYTICS

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.