Ikiaikainen tarve tarinankerronnalle ei kuole koskaan

06.04.2021

Näin toteaa toimittaja Heikki Aittokoski ProCom-päivässä, enkä voisi olla enempää samaa mieltä. Tarinat ovat kulkeneet mukanamme läpi ihmiskunnan historian ja tulevat varmasti kulkemaan myös vastaisuudessa. Hyvät tarinat nostavat kuulijassa esiin kiinnostuksen - halun kuulla ja tietää lisää. Miksi emme hyödyntäisi tätä ilmiötä kanssakäynnissä asiakkaidemme kanssa tai rakentaessamme yrityksestämme kuvaa, joka kiehtoo yleisöä?

Kuluttajakäyttäytymisen tutkimus osoittaa ihmisten ajattelevan luonnostaan tarinanomaisesti. Olen pohtinut bränditarinoiden olemusta viime aikoina paljonkin, ja helposti sorrun myös itse ajattelemaan, että "pehmeällä" toimialalla tai kuluttajamarkkinoilla toimivasta yrityksestä tai tuotteesta tarinakin irtoaa helpommin. Tosiasiassa myös "kovalla" toimialalla tai B2B-sektorilla toimiville yrityksille on hyödyllistä laatia, ehkä brändimielikuvaa hieman pehmentävä, bränditarina. Tutkimusten mukaan myös B2B-markkinoilla asiakkaat ovat kiinnostuneita yhteistyökumppaneidensa taustoista ja tarinoista. Liikkeelle tarinan laadinnassa "kovalla" toimialalla voidaan lähteä esimerkiksi hyödystä, joka ei välttämättä kohdistukaan heti seuraavaan portaaseen; suoraan asiakkaaseen, vaan ehkä vasta yhteiskuntaan laajemmin, ja laatia tarinan ydin tämän hyödyn ympärille. 

Oletko miettinyt, mikä merkitys yrityksesi toimilla on laajemmassa perspektiivissä? Voisivatko yrityksesi tarinan juuret löytyä katsottaessa toimintaympäristöä hieman kauempaa? Toinen vaihtoehto tarinan ytimen löytämiselle on ajatella elämää yritystoiminnan sammuttua; mitkä ovat ne seikat, joita jäätäisiin kaipaamaan, mikäli yrityksesi lakkaisi olemasta? Kun nämä seikat on saatu eriytettyä, voidaan tarina laatia näiden yritystä erilaistavien seikkojen ympärille.

Jokaisella brändillä, huolimatta brändin koosta, iästä tai siitä, toimiiko se B2B- vai B2C-markkinoilla, on ainutlaatuinen tarina kerrottavanaan. Kuitenkin vain harva yritys osaa kertoa tarinansa hyvin. Osaatko sinä?