Mistä on hyvä bränditarina tehty?

20.02.2020

Faktasta vai fiktiosta, historiasta vai tulevaisuudesta, arvoista vai missiosta, strategiasta vai käytännön työstä? Hyvä bränditarina on tehty kaikista näistä, ja vielä paljon muusta!

Bränditarinan tärkein tehtävä on viestiä yleisölle tiivistettynä brändin olemus sekä brändin uniikit piirteet kilpailijoihin nähden. Tarina tulee siis rakentaa alusta pitäen tätä tehtävää silmällä pitäen ja sellaisista aineksista, että tarina täyttää tehtävänsä. Bränditarinaa onkin, eikä välttämättä turhaan, tituleerattu kirjallisuudessa jopa yrityksen tärkeimmäksi salaiseksi aseeksi. Hyvä bränditarina siis kertoo rehellisesti sen, miten organisaatio toimii, ja miksi se toimii valitsemallaan tavalla. Tarinan ei tarvitse olla väkisin kiillotettu kiiltokuva, vaan elämään kuuluvat säröt ja rosot saavat kulkea mukana myös onnistuneessa bränditarinassa. Tärkein materiaali bränditarinan laatimiseen löytyykin aina yrityksen sisältä - tarina vain täytyy osata kaivaa sieltä esiin. Tämän jälkeen tarina odottaa vain kertojaansa.

Ihmiset ovat viehättyneet tarinoista kautta historian. Tarinat toimivat muistin apuvälineenä ja kokemusten ilmaisemisen keinona. Tarinat vetoavat tunteisiin, ja tunteet ovat kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksessa yksi merkittävimmistä ostoprosessiin vaikuttavista tekijöistä. Tunteet tarjoavat mahdollisuuden brändin differointiin, sillä emotionaalisuus on vaikeasti kopioitavissa oleva ulottuvuus. Myös yritysten sisällä tarinat elävät voimakkaina vahvistaen organisaation jäsenten välille syntyvää yhteenkuuluvuutta, sidettä ja luottamusta. Bränditarina voidaankin nähdä eräänlaisena sosiaalisena liimana yrityksen ja työntekijöiden, tai yrityksen ja asiakkaiden välillä. Tarinat myös yksilöivät ja tekevät tunnistettaviksi niin yritys- kuin tuotebrändejäkin. Bränditarinalla voidaan siis sanoa olevan suuri merkitys yrityksen toiminnalle sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Kuluttajamarkkinoinnissa on jo alettu huomata bränditarinoiden tehokkuus ja voima, mutta B2B-sektorilla bränditarinoiden merkityksellisyyteen ollaan yleisesti vasta heräämässä. Jokaisella brändillä, toimittiinpa sitten B2B- tai B2C-markkinoilla, on kuitenkin oma, ainutlaatuinen tarina kerrottavanaan - tarina vain odottaa löytäjäänsä ja kertojaansa.