Visuaalisuus vauhdittaa bränditarinan omaksumista

08.08.2020

Kesäkuussa 2017 julkaistun European Communication Monitorin kyselyn mukaan viestinnän ykköstrendi vuonna 2017 on visuaalisuus. Tutkimuksessa viitataan lähinnä videoihin, instant-kuviin ja infograafeihin osana organisaation strategista viestintää, mutta syksyllä 2016 tarkastettuun graduuni tehdyn tutkimuksen perusteella visuaalisuus on tärkeä osa myös bränditarinaa ja sen onnistunutta jalkautusta.

Tarinat painuvat mieleen paitsi sanallisten faktojen, myös bränditarinan viestimiseen liittyvän visuaalisuuden ja tarinaan liittyvien tunteiden vuoksi. Bränditarina siis voidaan visuaalisuuden kautta tuoda eloon jopa sanoja tehokkaammin. Gradussani jaoin bränditarinan jalkautusprosessin kolmeen vaiheeseen: suunnitteluvaiheeseen, sisäisen jalkautuksen vaiheeseen sekä ulkoisen jalkautuksen vaiheeseen. Visuaalisuus astuu mukaan kuvioon heti jalkautuksen suunnitteluvaiheessa; brändille ja sen tarinalle on nimittäin suositeltavaa laatia tarinaa tukeva visuaalinen ilme jo ennen varsinaiseen jalkautukseen ryhtymistä. Prosessin alkuvaiheessa visuaalisuuden voi ajatella olevan myös uuden tilanteen tavoitteita, toimintamalleja ja arvoja konkretisoiva lisä, joka auttaa esimiehiä viestimään näitä seikkoja tehokkaammin myös organisaatiossa eteenpäin. Visuaalisen ilmeen luominen onkin järkevää tehdä kerralla kuntoon paitsi kustannussyistä, mutta myös prosessin pitkittymisen ja monien yhtä aikaa käytössä olevien ilmeiden sekamelskan välttämiseksi. Bränditarinan visualisointi tulee siis olla valmiiksi hiottu siinä vaiheessa, kun tarinaa lähdetään toden teolla jalkauttamaan - ensin oman organisaation sisällä, ja myöhemmin ulkoisille sidosryhmille.

Sekä sisäisessä että ulkoisessa bränditarinan jalkautuksessa lähdetään siis liikkeelle bränditarinaa tukevan visuaalisen ilmeen laatimisesta. Bränditarinaa sisäisesti jalkautettaessa varmistetaan ensimmäiseksi, että bränditarinaa tukeva visuaalinen ilme kattaa kaikki sisäisen viestinnän kanavat ja materiaalit ppt-pohjista intranetiin ja sisäisiin someryhmiin. Näin varmistetaan, että työntekijät kommunikoivat niin sisäisesti kuin ulkoisestikin brändin käsitteistön ja ilmeen mukaisesti, jolloin viestintä kuulostaa ja näyttää yhtenäiseltä. Ulkoisessa jalkautuksessa visuaalinen ilme tulee vastaan jalkautusprosessin jokaisessa vaiheessa - ilme näkyy niin ulkoisessa viestinnässä, verkossa kuin kasvokkaisissa tapaamisissakin. Tällöin tulee siis varmistua kaikkien käytössä olevien sähköisten kanavien, asiakkaalle jaettavan konkreettisen materiaalin, mutta myös muun ulkoisen viestinnän, kuten myymälöiden, toimitilojen ja mainonnan, bränditarinan mukaisesta visuaalisesta ilmeestä.

Visuaalisuuden merkitys bränditarinan jalkautuksen onnistumisessa nousi omassa gradututkimuksessani niin suureksi, että pohdin jopa työn laajentamista visuaalisuuden tutkimisen suuntaan. Koska valmiin työn pituudelle on kuitenkin asetettu tiukkojakin rajoituksia, jäi tämä aihealue valtaosin koskemattomaksi. Tässäpä siis oiva ja varmasti merkityksellinen aihevinkki bränditarinoista ja visuaalisuudesta kiinnostuneelle graduntekijälle!